About Us  >  Directory: Regional & State  >  Directory: Region 3

Directory: Region 3

Region 3 Judging Director (RJD):

Marilyn Blilie headshot
Marilyn Blilie
Region 3

State Judging Directors (SJD):

Karma White
Karma White
Arkansas SJD
Stacie Beckwith
Colorado SJD
Suzy Azzaro
Kansas SJD
Kelly Shane
Kelly Shane
New Mexico SJD
Jeanne Ely SJD-OK
Jeana Ely
Oklahoma SJD
Bonnie Crawford
Texas SJD
Brianne Rauzi
Wyoming SJD