About Us  >  Directory: Regional & State  >  Directory: Region 3

Directory: Region 3

Region 3 Judging Director (RJD):

Marilyn Blilie headshot
Marilyn Blilie
Region 3

State Judging Directors (SJD):

Karma White
Karma White
Arkansas SJD
Stacie Beckwith
Colorado SJD
Suzy Azzaro
Kansas SJD
Kelly Shane
Kelly Shane
New Mexico SJD
Brittney Shaw
Oklahoma SJD
Bonnie Crawford
Texas SJD
Brianne Rauzi
Wyoming SJD